"ODA" төслийн бичлэгний санаа

Эхлэл, Танилцуулга,
Ярилцлага,
Үйл явц
Хэрэгжилт,
Үр дүн Зорилго

ODA төслийн бичлэгийг үндсэн 5 дэд бүтцэд хуваан хийж болно.

 Process

Бичлэгний үйл явцын тойм

Үндсэн бичлэг эхлэхдээ Монголын өнөөгийн нийгмийг харуулсан бичлэгээр эхэлъе. Өнөөгийн нийгмийн утаа, машины түгжрэл, гэр хороолол, сайжруулсан түлш, түүхий нүүрс, өнөөгийн агаарын чанар стандарт хэрхэн байгааг харуулах. Тэгээд эдгээр асуудлуудыг шийдэх хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх, хийсэн ажлуудыг шат дараатайгаар үзүүлэх, ярилцлага авах, газар дээрх орчин нөхцөлийн сайжруулалт өөрчлөлт, сургалт хөтөлбөрүүдийш оруулах. Мөн цаашдын зорилт, зорилгоор ямар ямар ажлууд хийгдэх, Монгол оронд ямар үр өгөөжтэй, ямар өөрчлөлтүүд гарч болохыг хоолой уншиж болон хэн нэг нь төлөөлөн ярилцлага өгөх байдлаар хийх санаа байна.

Эхлэл оршил

Танилцуулга

Ярилцлага

Үйл явц, хэрэгжилт

Үр дүн, зорилго

Загвар санаа, бичлэг

1-р хэсэг

Оршил түүх

Өнөөгийн нийгмийн утаа, машины түгжрэл, гэр хороолол, сайжруулсан түлш, түүхий нүүрс, өнөөгийн агаарын чанар стандарт хэрхэн байгааг харуулах. ДЦС, эрчим хүчний салбарын нөөц бололцоо, дутагдал, хүрэлцээгүй талыг харуулах байдлаар үзүүлэх.

2-р хэсэг

Төслийн танилцуулга

Төлсийн гол зорилго, танилцуулга, хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлуудыг танилцуулах, ямар ямар үе шаттайгаар яаж хийгдэх, хэдэн жилийн, хэдий хэмжээний хөрөнгө, санхүүжилттэй, ямар өөрчлөлтүүдийг авчрах төсөл болох талаар танилцуулга.

Загвар санаа, бичлэг
Загвар санаа, бичлэг

3-р хэсэг

Ярилцлага

Төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйл явц(сургалт, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, шинэчлэлт, судалгааны ажлууд гэх мэт...) ажлын талаар үйл явцын ард ярилцлага байдлаар хийх. Орчинд нь болон бичлэгний ард.

4-р хэсэг

Үйл явц, хэрэгжилт

Төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйл явц (сургалт, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, шинэчлэлт, судалгааны ажлууд гэх мэт...) ажлын талаар үйл явцын бичлэг хийх, ажлын процессуудыг харуулах, ажлын нөхцөл байдал, орчинд нь очиж зураг авалт хийх.

Загвар санаа, бичлэг
Загвар санаа, бичлэг

5-р хэсэг

Үр дүн, зорилго

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлсэнээр гарсан бодит өөрчлөлт, үр дүн, төслийн хүрээн хэрэгжсэн зорилт зорилго харуулах.

Home
Account
Cart
Search
Судлах
Чирэх
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.